Trabzon Teknokent Ar-Ge ofis alanları tahsis bedelleri girişimci firmalar için m2 birim fiyatı 21,59.-TL+KDV, kuluçka merkezlerinde ise birim m2 fiyatı 5,39.-TL+KDV'dir. Bölgede ofis alanı tahsis edilen firma ve girişimcilerin ayrıca işletme giderlerine katılması gerekmektedir. İşletme giderleri firma ve girişimciler için aynı miktarda olup birim m2 fiyatı 13,44.-TL+KDV'dir. Bu bedele çevre düzenlemesi, ortak alan iklimlendirme, temizlik, bina güvenliği, ortak alan elektrik ve su giderleri dahil; ofis alanının elektrik, ve varsa su tüketimi, ile telefon ve data gibi diğer hizmetler ise hariçtir.
Trabzon Teknokent'e kabul edilen girişimciler bölgede yürütecekleri projelerin niteliklerine göre talep etmeleri durumunda kendilerine Bölge alanı içerisinden arazi de tahsis edilebilir. Bu durumda tahsis edilen arazi üzerine girişimci firma bütün masrafları kendisine ait olmak üzere kendi Ar-Ge merkezini inşa eder. Tahsis edilecek arazi, girişimcinin Bölge alanı içerisinde inşa edeceği Ar-Ge merkezinin toplam kapalı alanının en az 2,5 katı kadar olacaktır. Girişimcilere tahsis edilecek arazinin başvuru sahibinin projesinin olumlu sonuçlanması üzerine Trabzon Teknokent Yönetim Kurulu kararı ile alan tahsisi yapılır. Girişimci Bölge alanı içerisinde inşa ettiği Ar-Ge merkezinin güvenliği, çevre düzenlemesi, telefon, elektrik, su vb. hizmetlerin tamamını kendisi karşılayacağından ve kendi sorumluluğunda olacağından herhangi bir işletme gideri ödemeyecektir. Ancak; Bölge alanı geneli için Yönetici A.Ş. tarafından yapılan alt yapı ve Trafo merkezi için Yönetici A.Ş. tarafından belirlenecek katılım payı ödemesi yapar.
Trabzon Teknokent'de 15 m2 ile 40 m2 arasında değişik ebatlarda ofisler bulunmakta olup; kabul edilen firmalara tahsis edilen ofislerde iletişim, internet, elektrik, su ve iklimlendirme alt yapısı tamamlanmış faaliyet göstermeye hazır ofis alanları tahsis edilir. Firma arzu ettiği takdirde gerekli izinlerin Yönetici A.Ş.'den alınmasından sonra ofis alanlarını kendi kullanımına göre iç değişikliğini yaptırabilir
Firmalara yer tahsisi başvuru sırasına göre yapılmaktadır. Başvuru sırasının yanı sıra firmanın Trabzon Teknokent' de gerçekleştireceği projeler, bu projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak ekipman ve projelerin yürütülebilmesi için gerekli koşullar da yer tahsisi sırasında önemlidir.