Türkiye'nin örnek yerleşkelerinden biri olan KTÜ yerleşkesine uyumlu olarak, tasarım ilkeleri ve yarattığı çevre uyumuna Trabzon Teknopark sınırları içerisinde de özen gösterilmekte, “yaşamsal doğal mekanlar” aracılığı ile çalışan personellere keyifli bir iş ortamı sunulmaktadır. Bölge alanı içerisinde doğa ile bütünleşen gezinti alanları, çay bahçesi, kafe - restoran yer almaktadır.
4691 sayılı yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılan yeni işe başlayan personelin bilgileri (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SGK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı yasa kapsamı dışında kalan yeni işe başlayan personel bilgileri (adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görev tanımı, SGK işe giriş bildirgesi) 10 gün içerisinde Teknokent yönetici a.ş.'ne bildirilmelidir. İşten çıkma/çıkarma veya mevcut personel için görev tanımlarındaki değişiklikte dahil olmak üzere herhangi bir nedenle personel bilgilerinde olacak değişiklikler yine 10 gün içerisinde Teknokent yönetici a.ş.'ne bildirilmelidir. Firmalar 4691 sayılı Yasa kapsamında çalıştırdığı Ar-Ge personeline ait bilgilerin /adı soyadı, SGK sicil numarası, mesleği, çalıştığı projenin kodu, projedeki görevi, muafiyet kapsamında çalıştığı süreler) yer aldığı Çalışan Personel Bilgi Formları düzenli olarak her ay Teknokent yönetici a.ş.'ne onaylatılarak Muhtasar Beyanname ekinde Vergi Dairesi'ne verilmelidir. Firmalar Teknokent bildirimlerinde yürüttükleri faaliyetler konusunda ayrıntılı bilgileri kendilerine iletilen faaliyet izleme formlarını doldurarak yıllık dönemler halinde (01 Nisan'a kadar) Teknokent Yönetici A.Ş.'ye iletilmelidir.
Trabzon Teknokent'e kabul edilmiş firmaların, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında faaliyet gösterebilmeleri için kendilerine tahsis edilen ofis alanına taşındıktan itibaren 10 gün içerisinde Bölge çalışma işyeri sicil kaydı, SGK işyeri sicil kaydını, yoklama fişinin ve vergi dairesinin mükellefiyetin tesciline ilişkin belgesinin kopyasını, 4691 sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılacak personelin bilgilerini (özgeçmiş, görev tanımları,işe başlama tarihleri, SGK işe giriş bildirgeleri ve 4691 sayılı Yasa muafiyetleri kapsamı dışında kalan diğer personel bilgileri (Kimlik bilgileri, işe başlama tarihi, iş yerindeki görev tanımı, SGK işe giriş bildirgesi) Teknopark A.Ş.'ye teslim edilmelidir.
Bölgede 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılabilir. Ayrıca Kamu kurum ve kuruluşları personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler.
Üniversitemiz öğretim görevlileri ile projelerde işbirliği yapmayı arzu eden firmalar, ilgili bölüm başkanlığı ile irtibata geçerek kendi konularında çalışan öğretim görevlilerini belirlemelidir. Öğretim üyeleri ile Trabzon Teknokent firmalarının projelerde buluşması ancak üniversite onayının alınmasından sonra mümkündür. Üniversitenin onayına sunulmak üzere Teknokent A.Ş. den temin edilebilecek üniversite öğretim elemanlarının görevlendirilmesi ile ilgili formların doldurulması ve firma ile öğretim üyesi arasında yapılmış sözleşmenin bir kopyasını da eklenerek ilgili bölüm başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Üniversite onayının gerçekleşmesi sonrasında öğretim üyesinin projede görevlendirilmesi konusunda Teknopark A.Ş. tarafından firmaya bilgi verilmektedir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi oldukça gelişmiş ve bir çoğu akredite edilmiş laboratuar ve araştırma merkezi imkânlarına sahip üniversitelerden biridir. Teknokent'e kabul edilen firmalar bu imkânlardan özel koşullarda yararlanabilme olanağına sahiptir. Laboratuar ve/veya araştırma merkezlerinden yararlanmayı arzu eden firmaların ilgili bölüm başkanlığı ya da araştırma merkezi müdürlüğü ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu süreçte talep edilmesi halinde Teknokent A.Ş. de yardımcı olmaktadır.
Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının denetim sorumluluğu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili vergi dairesidir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar Bölgedeki etkinlikler içerisinde geçerlidir.