TELE-RADYOLOJİ PROJESİ

Radyolojik görüntüleme alanındaki cihazlarının gelişimi ile birlikte tanı ve tedavi sürecindeki artan görüntüleme ihtiyaçları, görüntüleme teknikleri ile artan kesit sayısı, farklı lokasyonlarda tekrarlanan çekimler ve bu çekimlerle meydana gelen mükerrer kayıtların oluşması, tekrarlanan çekimler sonucu hastalara verilen yüksek radyasyon doz miktarı ve artan çekim ve hizmet maliyetlerin arttığı tespit edilmiştir. Ek olarak, alanında uzman radyolog sayısını aynı oranda artmaması ve giderek artan görüntüleme problemlerinin eklenmesi baş edilemez zorlukları beraberinde getirmiştir. Ayrıca artan görüntüleme talepleri ve kesit sayısıyla birlikte artan depolama maliyetleri ve artan güvenlik problemleri gibi çeşitli problemlere sebep olabilecek eski nesil çözümler artık mevcut ihtiyaçlara cevap verememektedir. Yaygınlaşan internet altyapısı ve mobil cihazlardaki hızlı gelişim ile sağlık bilişimi alanı da daha modern ve entegre sağlık çözümleri ile birlikte yeni bir ivme kazanmıştır. Teknolojilerdeki bu hızlı gelişimin yanı sıra sağlık kuruluşlarının daha verimli, daha güvenli ve daha doğru yönetilebilmesi için Dijital Hastane konseptine geçmeleri ve regülasyonlar ile beraber zorunlu hale gelmeye başlayan kâğıtsız Hastane konseptine de cevap verecek ve mevcut sorunlara kalıcı çözümler oluşturacak bir yapı oluşturmak projenin temel amaçlarıdır. IHE’nin “Cross-enterprise Document Sharing For Imaging” Profilini temel alan kurumlar arası bir veri paylaşım sistemi olan Merkezi PACS, Sağlık tesislerinde üretilen tıbbi görüntü ve radyolojik raporları uluslararası standartlarda paylaşarak, herhangi bir hastaneye bağlı kalmaksızın istenilen yerden bu görüntü ve raporlara erişmeyi sağlamayı hedeflemektedir. Akgün Merkezi PACS Sistemi, çeşitli Modalite veya PACS sistemlerinden gelen hasta görüntülerini ve raporlarını kaydetmek üzere XDS’ standartlarına uygun formatlara dönüştürerek merkezdeki raporların, hasta ve görüntü lokasyon bilgilerinin tutulduğu Document Registry ve Document Repository sistemlerine gönderir. Bu kayıtların uygunluğunu kontrol etmek için daha önceden HL7 aracılığıyla gönderilmiş olan ilgili hasta kaydı ile kontrol ederek ve indexler. Hekim/ler Akgün Merkezi PACS Sistemine erişimin olduğu herhangi bir yerden tarayıcısında herhangi bir yükleme yapmadan hastanın eski tetkiklerinin ve raporlarının nerde olduğunu bilmesine gerek kalmaksızın ilgili hastaya ait bilgilerle sorgulama yaparak hastanın sistemde kayıtlı bütün tetkik ve onaylanmış raporlarına ulaşabilmesini sağlanması ön görülmektedir. Merkezi Radyoloji talep ve Modalite iş listesi yönetimi 1- AKGÜN firmasına ait olan ve Olmayan HBYS entegrasyonu altyapının hazırlanması, HBYS uygulaması tarafından yapılan Radyoloji tetkik/çekimlerin sisteme dâhil edilmesi 2- Üye olan Hastanelerin Radyoloji çekim cihazların (Modalite) iş listeleri yönetmek için merkezi Merkezi Modalite Work List (MVL) hazırlanması Merkezi Radyoloji Bilgi Sistemin yapılandırılması 1- Bu modül sayesinde hastanelerden gelen tetkik talepleri yönetimi, hasta demografik bilgilerin otomatik olarak oluşturulması, modalite iş ajandaların belirlenmesi, modalite tetkik ilişkilerin belirlenmesi için yapılandırılacaktır. 2- Bu modüle sağladığı altyapı ile Merkezi Radyoloji Raporu yazılması sağlanacaktır. 3- Hastaların daha önce yapılan çekimleri hastane ve yer bağılı kalmaksızın tüm sistemde erişilmesinin sağlanması. Bu sayede arka planda yatan tüm sistem bileşenleri son kullanıcıya sunulması sağlanacaktır. Merkezi Radyoloji raporu hazırlama; 1- Çekimi gerçekleşen hastanın görüntüsü PACS’a gönderildikten sonra sisteme dahil edilen Instance Management ve Queue mekanizması sayesinde sistemi merkezde veri merkezinde konumlandırılan yapay zeka tabanlı Bilgisayar Destekli Tanı (BDT) akciğer kitle tespit ve meme kireçlenme ve meme kitleleri tespit ilgili görüntüleri analiz ederek kitle işaretleme ve koordinat konum bilgileri hazırlanmaktadır. Bu sayede radyologları kitle ve kireçlenme bulguların azalmasına ve etkin tanı koymalarına destek sağlanacaktır. Bu mekanizma ile veri merkezi kaynakları etkin bir şekilde kullanımı sağlanmaktadır. Yapıda daha sonra benzer hizmetler eklemek mümkün olacak şekilde hazırlanacaktır. İşlemi tamamlanmış olan çekimler rapor yazma aşamasına geçilir. 2- Çekimin gerçekleşen hastanın görüntüsü PACS’a gönderildikten sonra radyolog tarafından raporu yazılır. Rapor onaylandıktan sonra görüntü referans bilgileri ve hastanın onaylanmış raporu kaydedilmek üzere merkezi Dokuman Kaydı (Document Registry) ve Dokuman Havuzu (Document Repository)’na gönderilir. İlerleyen dönemlerde hastanın geçmişiyle ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan doktor ilgili hastanın değişik zamanlarda ve lokasyonlarda çekilmiş görüntü ve raporlarına ulaşmak üzere bu hasta görüntü ve raporlarının hangi lokasyonda olduğunu bilmesine gerek kalmadan sorgulayarak ilgili görüntü ve raporlara ulaşabilmesini sağlayacaktır. Merkezi İmaj Arşiv Yönetimi: Hastanelerde oluşan imaj arşivleri belirli bir süre merkezi yedek sisteme senkronize bir şekilde taşınması. (Yaşlandırma). Bu sayede hastanelerin ek imaj depolama ve yedekleme ünite yatırım maliyetleri gerekmeyecek şekilde tasarlanacaktır. Merkezi Sistem Yönetim ve Kullanımı yönetim portali: Portal Hastanelerde istenilen, yapılan çekimlerin istatistikleri, Akciğer ve Meme kanser tarama rapor hazırlama süreçlerin etkinlik istatistikleri, Hastane bazında imaj yedekleme durumu, hastane bazında kapasite kullanımı, yazılmayan-yazılan-onay bekleyen raporların istatistikleri, vb yönetici denetim raporları canlı olarak sağlanacaktır. Kullanılacak Teknolojiler: Yazılım metodolojisinin Iteratif olarak belirlendiği bu projede Spring Framework üzerinde inşa edilecek olup; Presentation Tier’da Ara yüz için Ext JS kullanılarak Rest Servisler üzerinden Bus Tier ile veri iletişimi sağlanacaktır. Backend için, Spring Boot, Spring Security, flyway, slf4j ve Java teknolojileri kullanılacaktır. Persistence Tier’da Hibernate kullanılacaktır. Ayrıca uygulamalar arasındaki entegrasyon için axis2 web servisleri, openxds kütüphaneleri kullanılacaktır.

Takım