Mobil Belediyecilik

Mobil Belediyecilik projesine duyulan amaç çağımızın getirdiği yeniliklere belediye kurumlarının ayak uydurabilmesini sağlamak, halkımızın bilgiye doğrudan erişim ve ödeme araçlarına belediyelere gitmeksizin yapabilmelerine imkân sağlayacak belediye bilgi yönetim sistemine entegre bir yapıyı tesis etmektir. Kullanımı gün geçtikçe artan mobil telefon kullanımının sağladığı katma değer ile işlemlerin daha hızlı, soru, görüş ve önerilerin karar verici muhattaplarına direkt iletilmesi, kurumca yapılan çalışmaların sosyal ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile halkın bilgisine sunulması gerekliliği projenin ana gerekçesini oluşturmaktadır.

Takım