İŞ ZEKASI YAZILIMI

Projemiz Yeni teknoloji kullanımı ile, öncelikle verimlilik artışına , maliyet azaltma ve en önemlisi organizasyon geneli veya kısımları hakkında doğru karar vermeye büyük katkılar sağlayacaktır. Her kurumun ihtiyacına göre şekillendirilebileceği için ürün geliştirmelerine devam edilerek ihracat ve ithal ikamesi

Takım