HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIM GELİŞTİRME,UYARLAMA GÜNCELLEME,REVİZYON (HBYS)

Ürün kalitesinin veya standardının mevcut teknoloji ile yükseltilmesi,Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulanması,Standart yükseltici nitelikte yeni tekniklerin uygulanması,Yeni üretilen teknolojinin yurt koşullarına uyarlanması

Takım