HASTANE BİLGİ SİSTEMİ

Bilgi üretim hızı, kalitesi ve miktarının artması, Bilgi erişim ve paylaşım hızının artması, Karar verme hızı ve güvenilirliği artması, Tüm maliyetlerin azaltılmasını sağlaması, Personel verimliliği artması, Hasta memnuniyet ve hizmet kalitesi artması, Sağlık politikaları planlama ve karar verme, projelendirme sürecine katkı sağlaması, Dünya sağlık sistemine entegrasyon ve dünya pazarlarına açılarak ihracat yapılması fırsatı. Görüntüleme, Laboratuvar ve Bilgi Yönetimi süreçlerinin entegre edilmesini sağlamak, hastane içerisinde eko-sistemi oluşturmak.

Takım