Giyilebilir Teknolojiler yardımıyla İş Güvenliği Ayakkabılarına Entegre işçi Takip, Konum ve Kontrol Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Ayakkabı Test Merkezi

Firmamız proje kapsamında çeşitli sektörlerde çalışan işçilerin iş güvenliği ve iş sağlığı ayakkabılarının giymesinin takibi hedeflenmektedir. Ayrıca riskli sektörlere yönelik işçi konum belirleme sistemleri de gerçekleştirilerek ayakkabıyı bir yaşam kurtarma aracı olarak da kullanılması hedeflemektedir. Bununla birlikte işverenin de iş verimliliğini ölçmesi de bu sistemle mümkün olabilecektir. Bu proje ile yeni sistem ayakkabıların fiziksel ve kimyasal testleri de gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği sektörü oldukça kapsamlı, birçok makine, ekipman, bileşenden oluşan hemen hemen her endüstri kuruluşu ile bağlantısı bulunan önemli bir ticaret koludur. Bu sektörün en önemli bileşenlerini başında da iş sağlığı ve güvenliği ayakkabıları gelmektedir. İnsan güvenliğini merkez alan bu sektörde Ar-Ge yapmak kaçınılmazdır. Bu proje ile birlikte insan güvenliğinin yanında insan verimliliğini merkezine alan bir çalışma yapılması planlanmaktadır. Bilindiği gibi bir çok sektör mesai takibi için kartlı sistemler kullanmaktadır. Ancak mesai takibinde kart okutması geçiş esnasında yoğunluk ve güvenirliği bakımından bir takım handikapları mevcuttur. Özellikle sektörel yapılmış bazı çalışmalarda özellikle başkasının yerine kart okutma ya da kartı unutma gibi birçok sıkıntıların yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu proje ile bu handikapların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Ayrıca Kartlı sistem yerine iş güvenliği ayakkabısına entegre RFID sistemle mesai kontrolü, kısıtlı alanlara erişim imkanı kontrolü, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi gönderebilen uyumlu entegre sistem ve madenciler gibi yüksek risk gruplarına özel konum tespit sistemli bir ayakkabı projesi