ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ

Yeni teknoloji kullanımı ile Bilgi üretim hızı, kalitesi ve miktarının artması, Bilgi erişim ve paylaşım hızının artması, karar verme hızı ve güvenilirliği artması, maliyetlerin azaltılmasını sağlaması, dünya pazarlarına açılarak ihracat yapılması ve İthal ikamesi, yeni ürün bir üretilmesi/geliştirilmesi,

Takım