Beacon|Bluetooth Tabanlı Etkileşim Teknolojisi

Projenin niteliğini ve geliştirme safhasındaki tüm aşamalarını da içerecek şekilde bir özetini bu bölümde veriniz. Gerekirse ilave doküman ile destekleyiniz. Aşağıdaki alan ile sınırlı değilsiniz.

Beacon|Bluetooth Tabanlı Etkileşim Teknolojisinin Personel takibi,İş güvenliği,ekipman ve stok yönetimi gibi nesnelerin interneti (iOT) uygulamalarının kullanılabileceği alanlarda sektörlerin ihtiyaç duyduğu yazılımları gelitirilmesi ve beacon cihazı üretimi

Takım