ARAÇ VE KONTEYNER TARAMA SİSTEMLERİNDEN ELDE EDİLEN X-RAY GÖRÜNTÜLERDE MADDE AYRIŞTIRMASININ YAPILMASI, GÖRÜNTÜLERİN SIKIŞTIRILMASI, ARŞİVLENMESİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN SİSTEMİN GELİŞTİRİLMESİ

Yeni bir üretilmesi/geliştirilmesi,Ürün kalitesinin veya standardının mevcut teknoloji ile yükseltilmesi,Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulanması,Standart yükseltici nitelikte yeni tekniklerin uygulanması,Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi,Yeni üretilen teknolojinin yurt koşullarına uyarlanması

Takım