Hakkımızda

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin ana hizmeti, AR-GE projesi yürüten veya yürütecek olan kişi, kurum ve kuruluşların projelerini bölgemiz kapsamında yürütmek üzere başvuruda bulunması ile projelerinin hakem heyetimiz tarafından değerlendirilerek teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu kapsamına uygun bulunması sonrasında tahsis yöntemi ile uygun koşullar altında ofis alanı, kendi Ar-Ge merkezlerini inşa edecek olan girişimcilere ise alan tahsisi şeklinde olacaktır. Bunun dışında girişimci şirketlere imkanlarımız dahilinde, nitelikli teknopark hizmetleri sunmaktır. 

Tarihi, ekonomik yapısı ve coğrafik konumu ile Doğu Karadeniz Bölgesinin en büyük ili konumda olan Trabzon; Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Planı (DOKAP) içersinde bulunan Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize illerinin de lider ilidir. Aynı zamanda AB hibe destekleri dağıtım planlarında yer alan 15 cazibe merkezinden birisi ilan edilmiştir. Bu özellikleri ile de Trabzon potansiyel yatırımların çekim merkezi konumundadır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 4. maddesi gereğince kuruluş başvuru dosyaları hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Başvurumuz onaylanarak, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TTGB) 22 Mart 2004 tarih ve 2004 / 7127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş, 30 Nisan 2004 tarih ve 25448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olmak üzere” örgütlenmiş olan TTGB Yönetici Anonim Şirketi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı ile kurulmuş ve Trabzon Ticaret Sicil Memurluğu'nda 10.08.2004 tarihinde 13384 sicil no.su ile tescil edilmiştir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.08.2004 tarih ve 6117 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Günümüzde Trabzon Teknokent üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi yolunda önemli adımlar kat etmiştir. Böylelikle firmaların innovasyon kültürünü ve teknolojiyi üretebilme kabiliyetini geliştirerek rekabet üstünlüğünün artmasına katkıda bulunmasının yanında üniversitelerde teknoloji ve sanayi odaklı projelerin yapılanmasının hız kazanmasında önemli bir misyon üstlenmiştir.

Bu kapsamda öncelikle bilim, teknoloji ve inovasyonda yetkinleşmeyi, Türkiye ve bölgemiz için, erişilebilir bir hedef haline getirerek Trabzon Teknokent’i bölge için cazibe merkezi haline getirme çalışmalarımız devam etmektedir. 

Birlikte başladığımız bu yolda Trabzon Teknokent’in bugünkü etkin yapısına ulaşmasında önemli katkıları olan kurucu yönetim kurulu üyelerine ve bu süreçte görev alan diğer yönetim kurulu üyelerine vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri

 

  GÖREVİ TEMSİL EDİLEN KURUM
Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Orhan AYDIN Üye Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Üye Karadeniz Teknik Üniversitesi
Şadan EREN Başkan Vekili Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Ömer KURNAZ Genel Sekreter AtiGen-Cell Özel Sağlık Hiz. Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Temel KORKMAZ Üye Karadeniz Sanayici İş Adamları İlim Adamları ve Yöneticiler ve Araştırmacılar Derneği
Cem HEKİMOĞLU Mali Sayman Hekimoğlu Döküm San. Nak. ve Tic. A.Ş.
Ekrem KAYIKÇIOĞLU Üye Karadeniz İşadamları Derneği
Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN Üye Karadeniz İşadamları Derneği
Sabahattin ARSLANTÜRK Üye Trabzon Ticaret Borsası

 

Yönetim Kurulumuzda Görev Yapmış Diğer Üyelerimiz

 

  GÖREVİ TEMSİL EDİLEN KURUM
Ali Namık SOMEL Üye Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Prof. Dr. Ercüment OVALI Üye ATİGEN-CELLTeknoloji Özel Sağlık Hiz.  Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Nihat HEKİMOĞLU Üye Hekımoğlu Döküm San. Nak. ve Tic. A.Ş.
Prof. Dr. Hüseyin DAĞLI Başkan  Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ Başkan  Karadeniz Teknik Üniversitesi
Çetinkaya GÜMRÜKÇÜOĞLU Genel Sekreter  Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin Örs Üye  Karadeniz Teknik Üniversitesi
Ekrem ŞENGÜL Üye Trabzon Ticaret Borsası

VİZYONUMUZ

Kendi teknolojisini üretebilen Türkiye hedefinde, ilk akla gelen, öncü teknoloji ve yenilik merkezlerinden biri olmak.

MİSYONUMUZ

Etkin ve sürdürülebilir bir üniversite – sanayi işbirliği için somut bir ara yüz olmak, bölge içerisinde yatırım iklimini sürekli iyileştirerek, girişimciler ve yenilikçi teknolojiler için yeni yatırım fırsatları yaratmak ve nitelikli iş imkânları sunarak araştırmacı ve kaliteli işgücünü bölgeye çekmek.