Başvuru

 

22.03.2004 tarih ve 2004/7127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulup 30.04.2004 tarih ve 25448 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen TRABZON TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ’nden yararlanmak isteyen girişimci kişi ve kuruluşlar, ekte sunulan başvuru formlarıyla YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ’ne başvururlar. 

Form ve Başvuru Klavuzunu İndirmek İçin Tıklayınız.

Trabzon Teknokent İthal Eşya Talep Başvuru Formu

Trabzon Teknokent KDV Muafiyeti Başvuru Formu


Bölgede yer almak isteyen girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ’nin yetkisindedir. YÖNETİCİ A.Ş. Yönetim Kurulu, yapılan başvuruyu değerlendirir; uygun bulunanlara yer tahsisi yaparak bölgede faaliyet göstermelerine izin verir; uygun bulunmayan başvuruları gerekçe göstermeksizin red edebilir.

Başvuruların değerlendirilmesinde ve Bölge’de yer alacak girişimcilerin denetlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

1.
Bölgede yer alacak girişimcilerin 4691 sayılı Kanun ve ona dayalı çıkarılan Yönetmelik ve Bölge İşletme Yönergesinde belirtilen ilkelere ve şartlara uymaları gerekir. YÖNETİCİ A.Ş. Yönetim Kurulu, Bölge’de yer alan girişimcilerin çalışmalarının mevzuata ve yönetim kurulu kararlarına uygunluğunu denetleyerek, gerekli hallerde girişimcileri uyarır ve uyarıların sonuç vermemesi durumunda Bölge’den yararlanma haklarına son verebilir. 

2.Bölge’de yer alacak girişimcilerin, milli ekonominin uluslar arası arenadaki teknolojik yarışma gücünü artırıcı niteliklere sahip olmaları ve bu amaca yönelik etkin yazılım geliştirmeleri ve ARGE çalışmaları yürütmeleri gerekir. 
Girişimcilerin ARGE çalışmaları, görevlendirdikleri personel içindeki nitelikli araştırmacı oranı, ARGE etkinliklerinin tüm etkinliklerine oranı ve ARGE için ayrılan mekanın toplam alana oranı gibi hususlar, Yönetici A.Ş.’nin yürüteceği gözetim ve denetimde esas alınacaktır. 

3.Girişimcilerin Bölge’ye kabulünde, Bölge’de hayata geçirilecek projelerin teknolojik niteliği,  ülke ekonomisinin rekabet edebilirliğine katkısı değerlendirilir. Değerlendirmelerde girişimci  projelerinin niteliğine uygun insan kaynağı, mali kaynağı ve yönetim deneyimi dikkate alınır.  

4.Başvuruların değerlendirilmesinde, Bölge’de gerçekleştirilmesi hedeflenen projelere iolarak, başta KTÜ olmak üzere diğer (yerli-yabancı, devlet-vakıf) üniversiteler, araştırma merkezleri ve diğer teknoloji geliştirme bölgeleri ve girişimcileri ile işbirliği imkanları, projenin ihracat potansiyeli, nitelikli işgücüne istihdam yaratma potansiyeli de dikkate alınır.

5.Bölge’de yer alacak girişimciler, ARGE konusunu oluşturan ürün veya proje ile ilgili üretimi, prototip geliştirme düzeyinde sınırlı kalmak şartıyla Bölge içinde yapabilirler. Bunun dışında kalan satışa veya tüketime yönelik üretim faaliyetlerine Bölge içinde izin verilmez. Başvuru değerlendirmelerinde bu husus özellikle dikkate alınır.

6.Girişimcilerin, Bölge kapsamındaki faaliyetlerinde çevreyi kirletmemeleri zorunludur. Bu itibarla hava, su, görüntü ve gürültü kirliliği oluşturma ihtimali bulunan çalışmalar Bölge kapsamında değerlendirilemez. Bu bakımdan girişimciler, Yönetici A.Ş.’nin çevre sağlığı ile ilgili alacağı tüm kararlara ve öngöreceği koşullara uymakla yükümlüdürler. 

7.Girişimcilerin kullanımlarına tahsis olunan mekanlarda Bölge’nin araç trafiği yükünü artırıcı, depolama yapma türünde etkinliklerine izin verilmez.

8.Girişimciler, yukarıda sayılan şartları ve Yönetici A.Ş.’nin regülasyon yetkisine dayanarak alacağı kararları ve yapacağı düzenlemeleri başvuruları ile kabul ve taahhüt etmiş olurlar.

 

Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri için Proje Başvuru Ücreti aşağıda belirtilmiştir:

Girişimci/Şirket Adayı Proje başvuru ücreti KDV dahil 1015 TL olarak uygulanır. Projenin başlama ve bitiş süresi içindeki proje revizyonlarında ayrıca bir değerlendirme ücreti alınmaz.

 

ÖDEMENİN TÜRÜ

PARA CİNSİ

BANKA ADI

ÜNVAN

IBAN NUMARASI

PROJE BAŞVURU ÜCRETİ

TL

T.C. HALK BANKASI TRABZON ŞUBESİ

TRABZON TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş.

TR28 0001 2009 7710 0010 2612 58

 

 

PROJE ve KİRALAMA BİRİMİ:

 

Emre ÇOLAK

Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı

T. +90 462 328 10 00

M. e.colak@trabzonteknokent.com.tr

 

 

Mehmet Emin KOBYA

Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı

T. +90 462 328 10 00

M. m.kobya@trabzonteknokent.com.tr

 

 

FİNANS ve DEĞERLENDİRME BİRİMİ:

 

Yasemin KESKİN 

Finans/TTO Uzmanı

T. +90 462 328 10 00

M. y.keskin@trabzonteknokent.com.tr

 

 

Kübra KABLAN

İdari Sekreterya

T. +90 462 328 10 00

M. k.tokmak@trabzonteknokent.com.tr