Yerel Perakende Mağaza Etkinlik Artırımı Paketi

Genel anlamda bakıldığında, perakende sektörü değişen tüketici taleplerine zamanlı ve doğru bir şekilde cevap verebilmek için hızlı olmak ve farklı satış kanallarını koordineli bir şekilde yürütmek zorundadır. Bu nedenle bilgi teknolojileri ve gerekli alt yapı yatırımları hayati önem taşımaktadır. Entegre teknoloji platformları, müşteri analitiklerinin oluşturulmasına olanak sağlayan veri depolama sistemleri, teknolojik yatırımlar ile tedarik sistemlerinde yapılan verimlilik uygulamaları gelecekteki perakende iş modelinin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Perakende sektörü rekabetin en yoğun yaşandığı sektörlerden biridir. Yerel market zincirlerinin de önümüzdeki dönemde iki yönden gelen rekabet baskısına maruz kalması beklenmektedir. İlki, Migros, Carrefoursa gibi büyük zincirlerin Migros Jet ve Carrefoursa Mini gibi küçük formatlı mağazalarla sokak aralarına kadar girmeleridir. İkincisi ise çok hızlı büyüyen ve sürekli pazar payı kazanan indirim marketlerinin yaygınlaşmasıdır. Giderek düşen kar marjları; indirim marketlerden gelen müşteri kayıpları; artan maliyetler ve geçmiş dönemde bir ölçüde kontrolsüz büyümenin getirdiği organizasyonel problemler nedeni ile yerel marketler rekabette avantaj getirici her tür çözüme olumlu yaklaşmaktadır. Yerel zincir marketler piyasasında yoğun bir rekabet yaşandığından dolayı bu piyasada yer alan işletmeler diğer sektörlere göre değişime çok daha hızlı cevap verebilmektedir. Bu durum proje konusu ürünler için bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Projemizin amacı yerel perakende mağazalarının hem ulusal-uluslararası perakende zincirleri hem de yerli indirim marketleri ile yaşadıkları yoğun rekabette avantaj sağlamalarına yönelik etkinlik artırıcı bir yazılım-donanım çözümü ortaya koymaktır. Proje sonucunda - Şubeler tarafından tedarikçilere verilen siparişlerin temininde yaşanan yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi - Mağaza tarafından yapılan anlık satışların izlenmesi mağaza performanslarının yönetiminin kolaylaştırılması - Fiş iptallari ve/veya fişlerdeki satır iptalleri nedeni ile ortaya çıkabilecek kayıpların anlık olarak izlenmesi - Yasal zorunluluk gereği kullanılan Hal Takip sistemi yazılımı ile işletmede kullanılan yazımların entegrasyonunun gerçekleştirilerek yönetim bilişim sisteminin geliştirilmesi - Müşteri sadakat kartlarının kullanımının kolaylaştırılarak artırılmasını sağlayacak yazılımlar ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bölgemizdeki yerel marketlerin kullandıkları yazılım-donanım çözümlerinde proje konusu çıktılar ile ilgili bir çözüm bulunmamaktadır. Piyasada da işletmelerin ihtiyacını tam olarak karşılayan çözümler bulunmamaktadır. Proje konusu çıktıların yerel market zincirleri tarafından kullanılması durumunda: - Tedarikçi firma yanlış ürün, ürün sayıları ve yanlış sevkiyatlar yapılmasında en az %90 azalma sağlanacaktır. - Benzer şekilde şubelerde yok satma ve yanlış tedarikten kaynaklanan aşırı stoğun önüne geçilecektir. - Üst yöneticiler için şubelerin anlık satışları, önceki dönemlerle karşılaştırma veriler ile istenen diğer datayları içeren mobil kullanıma imkan veren modülün kullanımı ile özellikle kampanya dönemlerinde karar verme süreçlerinde hızlı olma imkanı sağlanacaktır. - Fiş ve/veya Fişlerdeki Satır İptalleri Takip Modülünün kullanımı ile fiş iptali gösterilerek uğratılan kayıpların %90 oranında giderilmesi mümkün olacaktır. - Müşteri Sadakat Kartları Sanallaştırma Modülünün kullanımı ile birlikte kısa vadede bu kartların kullanımının %20 artırılması mümkündür. Orta ve uzun vadede müşteri sürekliliğine önemli katkı sağlayacaktır. - Proje konusu modüllerin ortaya koyduğu çözümleri özellikle büyük tedarikçilerin kullandığı yabancı menşeili yazılımlar ile uyumlu hale getirmek için bu yazılımları satan firmalar ile de görüşülerek uyarlama (customization) şeklinde de çözümler getirilebilir. Ancak bu yol maliyetlerin hayati önem taşıdığı sektörde yerel market zincirleri için oldukça pahalıdır. Bu anlamda proje ürünü ilk üç modül yabancı menşeili yazılımlar için ithal ikame özelliği taşımaktadır. - Perakende sektörü çok dinamik bir yapıdadır ve rekabet üst düzeyde yaşanmaktadır. Koşullar sürekli değişmekte ve işletmelerin buna ayak uydurması gerekmektedir. Bu durumda zamanla ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara rekabette geri kalmamak veya avantaj sağlamak için hızlı çözümler üretmek gerekmektedir. Bu açıdan da gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarının giderilmesinde bir çözüm ortağı olarak işletmemizin konumunun güçlendirilmesinde de bu proje çıktıları önemli rol oynayacaktır.