TULEP (Toplu Ulaşım Entegrasyon Projesi)

Dünya üzerinde toplu taşıma sektörü büyük oranda yerel yönetimlerin elindedir. Yine toplu taşıma yerel yönetimler için yönetim, kontrol bakımından en zorlu alanların başında gelmektedir. Bu durum trafik sorununa çözüm arayışlarının en önemli ayağını toplu taşıma olarak belirlemesine sebep olmaktadır. Şehir yönetiminin yanında çevre kirliliği, küresel ısınma, ses kirliliği ve yaşam kalitesi gibi konular da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Yerel ve ulusal yönetimler bu konular hakkında geniş çaplı çalışmalar yapmaktadır. Ancak planlamalar için gerekli verilerin elde edilmesi ve bu verilerin analizinin yapılarak bilgiye dönüşme süreci yüksek maliyet ve zaman almaktadır. Örnek olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi sadece toplu taşıma ağı geliştirime süreciyle alakalı 8.000 hanelik anket yapmıştır. Sınırlı sayıda yapılan çalışmalar ise mevcut analiz sonuçlarının doğruluğunun sorgulanmasına sebep olmaktadır. Toplu taşıma sistemleri genel olarak, yönetim, çalışan ve kullanıcı olmak üzere üç alanda incelenmektedir. Yönetim, toplu taşıma sorumluluğunu elinde bulunduran idari yapıyı, çalışan, idari yapı kontrolünde gerekli işleri yapan kişileri, kullanıcı ise toplu taşıma ağını kullanan kişileri temsil etmektedir. Ülkemizde toplu taşıma ağı incelenmesi sonucu ülkemizde bu üç ayağı tek bir çatı altında toplayabilen ve bir biri arasında bilgi paylaşımı yapabilen herhangi bir uygulama bulunamamıştır. Dünyada ise bu konuda sınırlı sayıda çalışma yapıldığı gözlemlenmiştir. Sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde böyle bir uygulamanın gelecekte hayati öneme sahip olacağı belirtilmiştir. Bu sistemin şimdiye kadar yaygınlaşmamasının sebebi ise gerekli teknik altyapının sağlanamaması olarak belirlenmiştir. Ancak günümüzde özellikle ülkemizde toplu taşıma ağının gelişmesi sonucu artık bu tür sistemler yapılabilir konuma gelmiştir. Mevcut durumda üç ayak olarak görülen toplu taşıma ağının her bir ayağı kendi içerisinde çözümler geliştirmeye çalışmıştır. Örneğin yönetici ayağı için CRM sistemleri geliştirilirken, kullanıcılar için ise nasıl giderim uygulamaları geliştirilmiştir. Ancak bu sistemler birbirinden tamamen bağımsız, çoğu zamanda farklı kuruluşlar tarafından geliştirilmiş olmaktadır. Mevcut durum analizi bu şekilde olunca, toplu taşıma ağının entegre olma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Başarılı bir entegre uygulama sonucu olarak, kullanıcılar ve çalışanlar, yönetim tarafından etkin bir şekilde kontrol edilebilecektir. Toplu ulaşımın üç ayağını bir araya getirmeyi hedefleyen proje iki fazda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İlk fazda mevcut sistemlerin geliştirilerek gerekli verilerin sağlıklı şekilde elde edilmesini, kullanıcıları toplu taşıma ağını daha rahat kullanmasını, çalışanların ise standartlara uymasına katkıda bulunacaktır. Birinci faz işlemlerin sağlıklı şekilde çalışmasının ardından ikinci faz çalışmalarına geçilecektir. İkinci faz çalışmalar kapsamında anlık bilgiye dayalı kullanıcı bilgilendirme sistemleri kullanılacaktır. Anlık bilgi alış verişiş ile kullanıcıların genel davranışları, trafik yoğunluğu, şehir hareketlilik bilgileri ortaya çıkarılacaktır. Ortaya çıkacak bu bilgiler ile tüm şehir ulaşım master planları düzenlenebilir. Ortalama araç kullanım sayıları düzenlenebilir ve yerel yöneticiler için milyonlarca lira değerinde bilgi üretebilir.

Takım