Tarımsal Bitkilerde Küllenme Hastalığının Çözümü İçin Antifungal Protein ve Biyo-Uyarıcı İçerikli Biyolojik Preparatların Geliştirilmesi ve Üretilmesi

Günümüz fındık yetiştiriciliğinde, 2013 yılında bugüne "Küllenme Hastalığı" hızla yaygınlaşan bir problem haline dönüşmüştür ve Türkiye genelinde % 20'lere varan oranda ürün kaybına neden olmaktadır. Küllenme ile mücadelede kimyasallar kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemler kısa süreli sonuç doğurmaktadır.

Geliştirilecek biyoürün; çevre dostu ,rekombinant organizmalardan yoksun, insan ve hayvanlar üzerinde toksikve kanserojennik etkilerden uzak, uygulaması kolay, ucuz,miktoalg ürünlerine entegre ve mevcut fungisitlere çok amaçlı birkarışımolarak, uluslararası alanda ticarileşme ve patentleme potansiyeline sahiptir.

Takım