SAĞLIK SİSTEMLERİNDE KALİTE İNDİKATÖRLERİ VE KARAR DESTEK SİSTEMİ PROJESİ

Hastanın hastaneye kayıt edilmesinden taburcu olmasına kadar geçen tedavi süreci oldukça karmaşıktır. Muayene, ilaç, tanı, ameliyat, konsültasyon, sevk vb işlemler gerçekleşmektedir. Orta ölçekli bir kurumda günde 1,5 GB civarında data oluşmaktadır. Hem komplex bir yapının olması hem de datanın büyüklüğüne bakıldığında hastanenin mevcut durumu izlemesi, değerlendirmesi ve aksiyon alması zordur. Hastanenin tedavi sürecini değerlendirmek için etkin parametrelerle hesaplamalar yapılarak kalitesini ölçmek gerekir. Yatak doluluk oranı, hastanın bu hastaneye ilk kez mi geldiği, enfeksiyonların önlenmesi için alınan tedbirler, personel sirkülasyonu, tekrarlayan çekim sayıları gibi parametrelere bakılarak kalite performansının hesaplatılması gerekmektedir. Hastane içi değerlendirmeyi bazı durumlarda diğer birimlerle de ilişkilerine bakarak yapmak gerekir. Örneğin acil servis müracaat yoğunluğunun, konsültasyon hekimin acil servise müdahele süresi ile ilgili olup olmadığına bakmak gerekir. Hasta verileri farklı konumda ve farklı formatlarda tutulabilmektedir. Kurum ve hastalara hızlı, kaliteli ve düşük maliyet ile tedavi sürecini en iyi şekilde verebilmek için sürecin iyileştirilmesi ihtiyacı söz konusudur. Yurt içi ve yurt dışında kalite sisteminin, ölçüm kültürünün geliştiği ve benimsendiği görülmüştür. Uluslararası gelişmeleri ülkemize taşıyarak ulusal sağlık kalite ölçüm ve değerlendirme stratejilerine uygun, kalite ölçüm ve performans framework oluşturulması amaçlanmaktadır. Hastanın hastaneye kayıt edilmesinden taburcu olmasına kadar geçen tedavi süreci oldukça karmaşıktır. Muayene, ilaç, tanı, ameliyat, konsültasyon, sevk vb işlemler gerçekleşmektedir. Orta ölçekli bir kurumda günde 1,5 GB civarında data oluşmaktadır. Hem komplex bir yapının olması hem de datanın büyüklüğüne bakıldığında hastanenin mevcut durumu izlemesi, değerlendirmesi ve aksiyon alması zordur. Hastanenin tedavi sürecini değerlendirmek ancak etkin parametrelerle mümkündür. • Spesifik bazlı hastalıkların tanı konma sürecini ve takibine odaklı örnek olarak; Kanser,KOAH, Diabet vb. • Hastane yapılan operasyonların başarı ve beklenmeyen geri dönüşlerin izlenmesi, • Yoğun bakım ölüm ve bası ülseri durumları, • Acil servis hizmet analizleri, • Kan ve kan ürünlerine ait hizmetlerin izlenmesi, • Laboratuvar, radyoloji vb tanıya etkileyen hizmetlerin izlenmesi (sonuç verme zamanı, tekrarlayan ve reddedilen işlem oranları, zamanında verilemeyen sonuçlar), • Hastanede enfeksiyon olaylarının izlenmesi, • Sevk faaliyetleri, • Personel sirkülasyonu ve eğitimi gibi kritik alanların ölçüm değerlerinin hesaplatılması gerekebilmektedir. Örnek olarak hastanenin karmaşık süreçlerinin iyileştirmek için birçok süreç ölçümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Acil servisteki yoğunluğun zamanında yapılmayan konsültasyondan veya geç verilen laboratuvar sonuçlarına vb durumlara bakarak değerlendirilmelidir. Sistem sonuçları yorumlamalı ve geçmiş ile kıyaslama yapılmasına imkan vermelidir(trend). İlişkili ölçümün belirlenen eşik değeri geçtiğinde hastane yöneticilerinin bilgilendirilmesi ve gerekli mail vb uyarı ile hatırlatmalar gönderilebilecektir. Sonuç olarak Ulusal ve uluslar arası sağlık bakanlıkları ve hastane yönetimleri artan hizmet maliyetleri kontrol altına alabilmek ve hasta memnuniyeti artırmak için kalite çalışmalarına önem vermektedirler. Bu bağlamda Ulusal ve uluslararası kalite standartları incelenecek (Amerika, İngiltere, Fransa vb) ve proje kapsamında oluşturulan ölçüm ve performans framework dahil edilecektir. Bu projede; - Hastane, yönetici, doktor ve hasta için doğru ve tutarlı bir model ortaya koyan, - İstatistiki hesaplamaları yapan, - Datamining algoritmarı ile kalite parametreleri arasındaki ilişkilere bakan, - Kalite parametrelerini bir noktadan hesaplayan, raporlayan, değerlendirme için süreçler, olaylar, şikayet vb konularda, grafik ve analizleri herkesin kullanabileceği ve anlayacağı formatlara aktaran ve sunan, - Bulut teknolojileri ile hesaplanmış dataya kolay erişilmesini sağlayan, - Kalite parametrelerinin olası değişikliklerini HBYS'den bağımsız olarak sağlayan, - Kalite parametrelerinin olası yapılabilecek değişikliklerin yönetiminin sağlanacağı dinamik bir yapıya sahip, - Piyasadaki 150 ye yakın HBYS firmasına ışık tutan, gelişimine fayda sağlayan, - Açık sistem mimarisiyle piyasadaki ürünlerden (iş zekası vb.) farklı olarak lisans maliyetini sıfır olan - Müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilen, müşteri memnuniyetini sağlayan, bir ürün/yazılım geliştirilecektir.

Takım