SAĞLIK BİLGİ SİSTEMİNDE MOBİL ACİL SERVİS PROJESİ

Bu proje ile sağlık kuruluşlarında yoğunluğun fazla olduğu acil birimlerde sağlık personellerinin hastalar ile ilgili tüm işlemleri hızlı yapabilmesi ve gerekli bilgileri en hızlı bir şekilde sisteme girip, işlem yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu proje sağlık kurumlarında kullanılmakta olan hastane bilgi ve yönetim sisteminin önemli bir bölümüdür. Bu bakımdan tek bir amaca yönelik olması projenin etkinliğini ve verimliliğini artıracaktır. Acil Servis Projesi hayati önem taşıyan acil servislerin ve burada bulunan hastaların takibini ve yönetimini sağlayan hızlı dokunmatik cross bir uygulama hedeflenmiştir.

Yeni bir ürün üretilmesi/geliştirilmesi (yazılım dahil) Ürün Kalitesi ya da Standardının Mevcut Teknoloji ile Yükseltilmesi Maliyet Düşürücü Nitelikte Yeni Tekniklerin Uygulanması Standart Yükseltici Nitelikte Yeni Tekniklerin Uygulanması Bu proje ile sağlık kuruluşlarında yoğunluğun fazla olduğu acil birimlerde sağlık personellerinin hastalar ile ilgili tüm işlemleri hızlı yapabilmesi ve gerekli bilgileri en hızlı bir şekilde sisteme girip, işlem yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu proje sağlık kurumlarında kullanılmakta olan hastane bilgi ve yönetim sisteminin önemli bir bölümüdür. Bu bakımdan tek bir amaca yönelik olması projenin etkinliğini ve verimliliğini artıracaktır. Acil Servis Projesi hayati önem taşıyan acil servislerin ve burada bulunan hastaların takibini ve yönetimini sağlayan hızlı dokunmatik cross bir uygulama hedeflenmiştir. Projenin mobil bir uygulamaya sahip olması kullanıcılara kolaylık, verimlilik ve pratiklik sağlamaktadır. Acil Servis Modülünde yapılacak tüm işlemlerin dokunmatik All-in-OnePC ve tabletlerde hızlı ve kolay şekilde yapılması hedeflenmiştir. Sağlık kuruluşlarında Acil Servislerde Dokunmatik Ekranlarda yer alacak uygulama, hasta çağırma, tanı, anamnez, hasta geçmişi, otomatik triyaj atama, tetkik istem, Order işlemlerini, tetkik sonuçlarını gibi bir fonksiyonu içerisinde barındıran cross olarak tüm platformlara uyumlu bir uygulama olacaktır.

Takım