Periferik Intravenöz Görüntüleme Cihazı Geliştirilmesi

Projenin amacı klinisyenlerin, periferik damarları bulmada karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldıracak, Yakın Kızılötesi (NIR) Spektroskopisi yöntemini esas alarak, bir Periferik Intravenöz Görüntüleme Cihazı Geliştirilmesi geliştirilmesidir. Cihazın rakiplerinden farklı olarak operatörün, damarların görüntüsünü monitör üzerinden görebilmesi ve iğnenin hareketini de monitör üzerinden izleyebilmesi amaçlanmaktadır. İstenildiğinde işlemin kayıt altına alınması de mümkün olabilecektir. Geliştirilecek cihazın, öncelikle acil servis ve yoğun bakım ünitelerinin ihtiyaçlarına uygun pratik ve taşınabilir olması hedeflenmektedir. Cihazın, hastanın koluna veya elinin üzerine uygulanan kızılötesi bir ışık kaynağından görüntü alabilen bir görüntüleme birimi (kamera) ve alınan görüntüleri işleyerek ekranda gösterebilecek bir mikrobilgisayar, yazılım ve elektronik devrelerden oluşması planlanmaktadır. Sonuç olarak ülkemizde üretimi bulunmayan bu alanda ithal ürünlere karşı üstün özellikli ihraç potansiyeli de bulunan yerli bir alternatif ürün ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Proje çerçevesinde geliştirilecek damar bulucu cihaz, en yüksek başarımlı, en az dezavantaja sahip teknoloji olan Yakın Kızılötesi (NIR) Spektroskopisi yöntemini esas alarak geliştirilecektir. Ancak, geliştirilecek cihaz taşınabilir olacak ve mevcut Yakın Kızılötesi (NIR) Spektroskopisi yönteminden bazı farklılıklara ve üstünlüklere sahip olacaktır. Taşınabilir Yakın Kızılötesi (NIR) Spektroskopisi yönteminden üstün olarak operatör, damarların görüntüsünü monitör üzerinden görecek ve iğnenin hareketini de monitör üzerinden izleyebilecektir. Geliştirilecek cihaz, acil servis ve yoğun bakım ünitelerinin ihtiyaçlarına uygun pratik ve taşınabilirdir. Damar bulma zorluğunun daha yoğun yaşandığı acil servis yoğun bakım ünitelerinin ihtiyaçları dikkate alındığında geliştirilecek cihazın taşınabilir olması ve yöntemin uygun olduğu da görülmektedir. Ar-Ge aşamasında:

1. Uygun aydınlatma kaynağının ve dalgaboyunun seçimi ve test edilmesi

2. Görüntüleme birimi ve buna ait optik bileşenlerin seçilmesi ve optik tasarım

3. Damar belirginleştirme amacıyla görüntü işleme yazılımının geliştirilmesi