MOTORLU ARAÇ ARIZA TESPİT SİSTEMİ (MATS)

Örüntü tanıma ve makine öğrenmesi birçok disiplinde önemli bir çalışma sahası haline gelmiştir. Mühendislikten, tıbba, biyolojiden finansa kadar birçok alanda araştırmacıların problemleri çözmek için başvurduğu etkin bir çözüm aracı olarak popülerliği de giderek artmaktadır. Örüntü tanıma ve makine öğrenmesi tabanlı çözümler özellikle tıpta erken teşhis veya teşhis destek sistemi olarak tıp hekimlerine büyük kolaylık sağlamaktadır. Önerilen bu proje çalışmasında ise otomobillerde meydana gelen arızaların aracın çıkardığı seslerin örüntü tanıma ve makine öğrenmesi yöntemleri ile analizi ile tespiti yapılacaktır. Bilindiği gibi, araçtan gelen sesler ise basit bir şeyin sonucu olabileceği gibi bazen de büyük bir problemin habercisi olabilirler ve oldukça farklı tarz ve şiddette gerçekleşebilirler. Bu bakımdan araçtan çıkan seslerin değerlendirilmesi ve dikkate alınması çok önemlidir. Bu proje çalışmasında hortum delinmelerinin, motorda veya soğutma sistemindeki kaçakların, amortisör, motor kayış, fren balatası, motor silindir arızalarının tespiti sese dayalı olarak tespit edilecektir. İş fikrinin 3 temel bileşeni vardır; Birincisi ses örnek arıza sesi işaretlerinin kaydedilmesi. İkincisi ses işaretlerinden öznitelik çıkarma ki bu öznitelikler örüntü tanıma ve makine öğrenmesi alanında sıklıkla önerilen basıklık, çarpıklık, varyans, özbağlanım parametreleri gibi özniteliklere olacaktır. Üçüncü bileşen ise çıkarılan özniteliklerin sınıflandırılması yani sesi hangi arızaya ait olduğunun etiketlenmesi aşamasıdır. Sınıflandırıcı olarak destek vektör makineleri, k-en yakın komşuluk yöntemi ve doğrusal sınıflandırıcıda test edilecektir. En iyi performansı veren sınıflandırıcı modele monte edilecektir. Bu analizi yapacak bilgisayar yazılımı ve mobil uygulaması ile hem araç kullanıcıları hem de araç ustaları ve servis çalışanlarının araçtaki arızayı tespit etmeleri kolaylaşacaktır. Bununla beraber erken arıza tespiti daha büyük maddi hasarların oluşmasını da engelleyecektir.

Takım