HASTANE BİLGİ SİSTEMİ YAZILIM PROJEMİZİN BAĞIMSIZ VE AÇIK KAYNAK KODLU VERİTABANINI (PostgreSQL) DESTEKLEME DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ

Sağlık Hizmet maliyetlerin azaltılması kapsamında maliyet unsurların biri olan HBYS’in kullandığı VTYS lisans maliyetleri yer almaktadır. VTYS ise HBYS firmanınkendi ürünü olmayan ve yurtdışından ithal edilen bir ürün ve hizmettir. Bu proje ile AKGUN Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı, veri taban bağımsız ve açık kaynak kodlu kendini ispatlamış veri tabanları ile çalışmasını sağlamak yönünde PostgreSQL ile uyumlu çalışmasını sağlayacağız

Takım