EVYS, K-EVYS (EVYS –Elektronik Veri Yönetim Sistemi, Kamu Elektronik Veri Yönetim Sistemi- Yeni Nesil EBYS)

Ülkemizde büyük veri kullanımı 1V düzeyindedir. Kalkınma Bakanlığı 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı 50. Eylemi “Kamuda Büyük Veri Pilot Uygulaması gerçekleştirilmesi” 2014-2016 yıllarında tamamlanması planlanmıştır. Bu eylem ile büyük verinin ekonomik değere dönüşmesi sağlanması ve sosyal güvenlik, sağlık, vergi, güvenlik gibi alanlar başta olmak üzere kamuda büyük veri uygulamalarının geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Takım