Beyaz Enerjiyle Yeni Bir Ameliyathane Sistemi

Beyaz enerji sistemi dünyada en son geliştirilmiş olan havalandırma-klima sistemidir. Bu teknoloji hastaneler başta olmak üzere  tüm alanlarda kullanılabilen bir teknolojidir. KTÜ Farabi Hastanesi B Blok ameliyathanelerin tek fanlı hijyenik beyaz enerjiyle yenilenmesinden sonra elde ettiğimiz bir yıllık verilerde

tüm hedeflenen değerlerin %85’inin gerçekleştiği görülmektedir. Üniversite rektörlüğüyle yaptığımız görüşmeyle sistemin daha üst teknolojilerle donatılabilmesi için ve ayrıca yapılan tüm işlerin veri kayıtlarının alınabilmesi/projelerle elde edilen sonuçların değerlendirilmesi için görüşme halindeyiz ve iş birliği aşamasındayız. Bu gelişmenin yapılması halinde Hastanelerde hijyen sistemi TSE sistemi ve ŞARTNAMESİNİN oluşturulması amaçlanmaktadır.  Bu sistem BEYAZ ENERJİ SİSTEMİ olarak Türk enerji yönetim sistemi olarak insanlığın hizmetine sunulacaktır.

 Teknokent kabul edilmemiz halinde üniversitenin tüm akademik personeliyle daha yakından iş birliği içinde olabileceği kanaatindeyiz.  Ayrıca söz konusu sistemin en büyük uygulamasının KTÜ Farabi hastanesinde yapılmasından dolayı Teknokent’te yer almamızın daha iyi olacağı kanaatindeyiz.

 

KTÜ B blok ameliyathaneleri ve Yoğun bakımda Yapılan İşler;

 

Beyaz Enerji Sistemi üniversitenin ameliyathane ve yoğun bakım servisinin değişimi yapılan önceki sistemin enerji ihtiyacını 700 kW/h ten 161kW/h e indirdiği görülürken; hedeflediğimiz enerji tasarrufunun sağlanması, mikro organizma seviyesinin düşürülmesi, hastane personelinin ve hastanın daha yüksek konfor seviyesine kavuşması gibi pek çok hedeflere ulaşılmıştır.

 

Bu sistem mikro organizmalar için 4 ayrı güvenlik sistemi oluşturmaktadır. Beyaz Enerji’nin hedefi hastane mikrobundan yılda yaklaşık 2milyon kişinin ölmesine engel olmaktır. Elimizdeki mevcut teknolojinin çok daha izlenebilir, üretilebilir ve geliştirilebilir hale getirilmesi için ve halen patent aşamasında planladığımız yenilikleri de sisteme katabilmemiz için Teknokent’te akademisyen kadrosuyla birlikte iş ve güç birliği yaparak bu amacımızı başarmak arzusundayız.

 

Bu projenin içerisinde üniversitenizin de katkısı olması halinde üniversitenin adını uluslararası alanda duyurabilmesi bakımından bir fırsat olacaktır. Bu fırsattan üniversiteniz, firmamız ve tüm firmaların yararlanacağını, çevrenin ve insanlığın kazanacağını ümit etmekteyiz.

Takım