Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ve yönetim kurulu başkanlığında bölgede faaliyet gösteren akademisyen firmalar ile iç paydaş toplantısı

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ve yönetim kurulu başkanlığında bölgede faaliyet gösteren akademisyen firmalar ile iç paydaş toplantısı gerçekleştirildi. 

Gerçekleştirilen toplantıya yönetici A.Ş. yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Önder AYDEMİR ve Prof. Dr. Ümit ALVER ile Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. genel müdürü Gürbüz ODABAŞI, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Furkan KALYONCU ile bölgede faaliyet gösteren akademisyen kuruculu firma yetkilileri katılım sağladı.  Gerçekleştirilen toplantı kapsamında bölge hakkında paydaş görüşleri alınarak istişarelerde bulunuldu ve bölgenin ekosistem içerisinde yer aldığı pozisyonu daha yüksek seviyelere taşımak için gerçekleştirilebilecek faaliyetler hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.