Trabzon Teknokent ve K.T.Ü den Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) İle Proje

Trabzon Teknoloji Geliştime Bölgesi' nde faaliyet gösteren YASUTO Mühendislik Şirketi ile K.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden oluşan bir araştırma grubunun sunduğu proje TUSAŞ Döner Kanat Teknoloji Merkezi (DKTM) tarafından kabul edilerek 24 Kasım 2015 tarinde yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu proje ile Elektro-form yöntemiyle imal edilen helikopter pali aşınma kalkanlarının aşınma karakterlerinin sayısal ve deneysel olarak ortaya çıkarılması ve daha başarılı aşınma performansına ulaşmak için neler yapılabileceğinin araştırılması” planlanmaktadır. Bu proje ile birlikte Trabzon TEKNOKENT ve K.T.Ü., TUSAŞ’ın Döner Kanat Teknoloji Merkezi kapsamında 2014-2015 yılları itibariyle birlikte proje yürüttüğü Türkiye’ye yayılmış 6 şehir,12 üniversite ve birkaç Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden birisi olmuştur. Proje ekibi aşağıda belirtilen K.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü ve YASUTO Mühendislik araştırmacılarından oluşmaktadır.

Doç. Dr. Hasan GEDİKLİ (Proje yürütücüsü)

Yrd. Doç. Dr. Ömer Necati CORA

Prof. Dr. Hasan SOFUOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Recep GÜMRÜK

Öğr. Gör. Mak. Y. Müh. Dursun MERİÇ

Arş. Gör. Mak. Y. Müh. Doğan ACAR

Arş. Gör. Mak. Y. Müh. İsmail ÖZEN

Makine Müh. Ali İhsan BUDUR

Makine Müh. Hamdi KULEYİN

Döner Kanat Teknoloji Merkezi Hakkında

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile TUSAŞ arasında 26 Haziran 2013 tarihinde imzalanan Özgün Helikopter Programı Sözleşmesi kapsamında TUSAŞ ODTÜ Teknokent tesislerinde Döner Kanat Teknoloji Merkezi (DKTM) kurulmuştur. DKTM'nin amacı, helikopter alanında geleceğin teknolojilerini araştırmak ve kazanmak, üniversite–sanayi işbirliğini geliştirmek, uzun vadede helikopter teknolojileri alanlarında yetişmiş insan kaynağına katkıda bulunmaktır. DKTM dünyada mevcut olmayan veya ülkemizde erişilemeyen teknolojileri geliştirmek amacıyla kurulmuştur.(https://www.tai.com.tr/tr/dktm-hakkinda )