ATİGEN-CELL Hücre ve Doku Merkezi'nin Başarı Haberi

Hastalarımızın ihtiyaç duymuş olduğu, Kemik cipsi ve kemik küpü üretiminin temini için gerekli olan kemik dokusunun, bakanlığımızdan alınan uygun görüş dâhilinde, sağlık müdürlüğüne bağlı kamu hastanelerindeki canlı veya kadaverik donörlerden temin edilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan USTA ve özel Atigen-cell Hücre ve Doku Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal GÜNDOĞAN arasında İş Birliği Protokolü imzalandı.

Bu protokol kapsamında, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren Özel Atigen-Cell Hücre ve Doku Merkezi tarafından temin edilecek kemik dokuları, ürün haline dönüştürüldükten sonra bir kısmı bedelsiz olarak hastanelerimizin ve hastalarımızın kullanımına sunulacaktır. Bu protokol Türkiye’de bu alanda imza altına alınmış ilk protokol olma özelliği ile ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.