İHA-0 ve İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi

Trabzon Teknokent'te İHA-0 ve İHA-1 Ticari Pilot Programı kapsamında 2 günlük eğitim düzenlenmiştir. Eğitim süresince katılımcılar hem simülatör üzerinde hemde gerçek uçuş yapabilme fırsatını yakalıdılar. Ayrıca eğitim sonunda katılımcılar uçuş lisanslarını almaya kazanmışlardır.