ANA MENÜ

Trabzon Teknokent
Yönetim Kurulu
Bünyemizdeki Şirketler
Proje Bankası
Teşvikler
Başvuru
Teknokent Nedir?
Teknoloji Transfer Ofisi
Mevzuat ve Yönetmelikler
Teknokent Haberler
Teknokent Etkinlikler
Teknokent Foto Galeri
Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası
İletişim

TRABZON TEKNOKENT HAKKINDA

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin ana hizmeti, AR-GE projesi yürüten veya yürütecek olan kişi, kurum ve kuruluşların projelerini bölgemiz kapsamında yürütmek üzere başvuruda bulunması ile projelerinin hakem heyetimiz tarafından değerlendirilerek teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu kapsamına uygun bulunması sonrasında tahsis yöntemi ile uygun koşullar altında ofis alanı, kendi Ar-Ge merkezlerini inşa edecek olan girişimcilere ise alan tahsisi şeklinde olacaktır. Bunun dışında girişimci şirketlere imkanlarımız dahilinde, nitelikli teknopark hizmetleri sunmaktır.

 

Tarihi, ekonomik yapısı ve coğrafik konumu ile Doğu Karadeniz Bölgesinin en büyük ili konumda olan Trabzon; Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Planı (DOKAP) içersinde bulunan Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize illerinin de lider ilidir. Aynı zamanda AB hibe destekleri dağıtım planlarında yer alan 15 cazibe merkezinden birisi ilan edilmiştir. Bu özellikleri ile de Trabzon potansiyel yatırımların çekim merkezi konumundadır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 4. maddesi gereğince kuruluş başvuru dosyaları hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Başvurumuz onaylanarak, Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TTGB) 22 Mart 2004 tarih ve 2004 / 7127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş, 30 Nisan 2004 tarih ve 25448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olmak üzere” örgütlenmiş olan TTGB Yönetici Anonim Şirketi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı ile kurulmuş ve Trabzon Ticaret Sicil Memurluğu'nda 10.08.2004 tarihinde 13384 sicil no.su ile tescil edilmiştir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.08.2004 tarih ve 6117 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Günümüzde Trabzon Teknokent üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi yolunda önemli adımlar kat etmiştir. Böylelikle firmaların innovasyon kültürünü ve teknolojiyi üretebilme kabiliyetini geliştirerek rekabet üstünlüğünün artmasına katkıda bulunmasının yanında üniversitelerde teknoloji ve sanayi odaklı projelerin yapılanmasının hız kazanmasında önemli bir misyon üstlenmiştir.

Bu kapsamda öncelikle bilim, teknoloji ve inovasyonda yetkinleşmeyi, Türkiye ve bölgemiz için, erişilebilir bir hedef haline getirerek Trabzon Teknokent’i bölge için cazibe merkezi haline getirme çalışmalarımız devam etmektedir.

Birlikte başladığımız bu yolda Trabzon Teknokent’in bugünkü etkin yapısına ulaşmasında önemli katkıları olan kurucu yönetim kurulu üyelerine ve bu süreçte görev alan diğer yönetim kurulu üyelerine vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

 

Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri 

 

GÖREVİ

TEMSİL EDİLEN KURUM

Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Orhan AYDIN

Üye

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

Üye

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Şadan EREN

Başkan Vekili

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

Ömer KURNAZ

Genel Sekreter

AtiGen-Cell Özel Sağlık Hiz. Ticaret ve Sanayi A.Ş.

 

Temel KORKMAZ

Üye

Karadeniz Sanayici İş Adamları İlim Adamları ve Yöneticiler ve Araştırmacılar Derneği

Cem HEKİMOĞLU

Mali Sayman

Hekimoğlu Döküm San. Nak. ve Tic. A.Ş.

Ekrem KAYIKÇIOĞLU

Üye

Karadeniz İşadamları Derneği

Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN

Üye

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği

Sabahattin ARSLANTÜRK

Üye

Trabzon Ticaret Borsası


 

Yönetim Kurulumuzda Görev Yapmış Diğer Üyelerimiz 

 

 

GÖREVİ

TEMSİL EDİLEN KURUM

  Ali Namık SOMEL   Üye   Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
  Prof. Dr. Ercüment OVALI   Üye   ATİGEN-CELLTeknoloji Özel Sağlık Hiz.  Ticaret ve Sanayi A.Ş.
  Nihat HEKİMOĞLU   Üye   Hekımoğlu Döküm San. Nak. ve Tic. A.Ş.
  Prof. Dr. Hüseyin DAĞLI   Başkan   Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ   Başkan   Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Çetinkaya GÜMRÜKÇÜOĞLU   Genel Sekreter   Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Doç. Dr. Hüseyin Örs   Üye   Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Ekrem ŞENGÜL   Üye   Trabzon Ticaret Borsası

 

 

Vizyonumuz

Kendi teknolojisini üretebilen Türkiye hedefinde, ilk akla gelen, öncü teknoloji ve yenilik merkezlerinden biri olmak.

 

Misyonumuz

 

Etkin ve sürdürülebilir bir üniversite – sanayi işbirliği için somut bir ara yüz olmak, bölge içerisinde yatırım iklimini sürekli iyileştirerek, girişimciler ve yenilikçi teknolojiler için yeni yatırım fırsatları yaratmak ve nitelikli iş imkânları sunarak araştırmacı ve kaliteli işgücünü bölgeye çekmek.